הִיסטוֹריוֹם

רגע היסטורי למורים ולתלמידים

help.png
whatsapp.png
home-button.png
מיהו יהודי?
היסטוריום מס' 24 | 25.02.2019 | כ' באדר א' תשע"ט

חוק השבות שנחקק בשנת 1950 קבע שכל יהודי רשאי לעלות לישראל, אבל החוק לא הגדיר מיהו יהודי. בשנת 1968 ביקש רב-סרן בנימין שליט לרשום את ילדיו שנולדו לו מנישואיו לאישה לא יהודייה כיהודים. פקידי משרד הפנים סירבו למלא את בקשתו, ושליט הגיש בג"ץ נגד שר הפנים. ברוב של חמישה שופטים מול ארבעה קיבל בג"ץ את העתירה. כדי למנוע מקרים דומים תוקן ב-1970 חוק השבות ונקבע בו שיהודי הוא "מי שנולד לאם יהודייה או שנתגייר והוא אינו בן דת אחרת".

ענו על השאלות
הצצה לאוצרות הספרייה הלאומית
תשעה באב.png
משפחת שליט.png