הִיסטוֹריוֹם

רגע היסטורי למורים ולתלמידים

help.png
whatsapp.png
home-button.png
100 שנה לסיום מלחמת העולם הראשונה
היסטוריום מס' 10 | 13.11.2018 | ה' בכסלו תשע"ט

במלחמת העולם הראשונה השתתפו כ-70 מיליון חיילים, בהם כ-1.5 מיליון יהודים. החיילים היהודים קיימו את מנהגיהם גם בעת המלחמה, ולכן היו בצבאות רבנים צבאיים שארגנו מקומות תפילה, נשאו דרשות, אספו אוכל לסעודות החג וחילקו לחיילים שופרות, טליתות, סידורים ומחזורי תפילה. המלחמה הציבה יהודים בשני צדיו של שדה הקרב ואלו נאלצו להילחם אלה באלה. כדי לסמן ליהודים בצד השני שהם יהודים ולהציל את חייהם, היו חיילים שנהגו לצעוק "שמע ישראל" בעברית. כ-170 אלף חיילים יהודים נהרגו במלחמה שהסתיימה השבוע לפני 100 שנה.

אישים יהודים במלחמת העולם הראשונה
הצצה לאוצרות הספרייה הלאומית
תמונה מקסימה.png
עקגררקע.png