הִיסטוֹריוֹם

רגע היסטורי למורים ולתלמידים

צנזור הגדות פסח באימפריה הרוסית
help.png
whatsapp.png
home-button.png
היסטוריום מס' 31 | 10.04.2019 | ד' בניסן תשע"ט

בחודש מאי 1882 הגביל הצאר אלכסנדר השלישי את תחומי המגורים המותרים ליהודים ברוסיה. אך גם לפני כן היו חייהם של יהודי רוסיה לא קלים. אחת הדוגמאות לכך היא הצנזורה שהוטלה על ההגדה. כך למשל, בחלק מההגדות שנדפסו בשטח האימפריה הרוסית הושמט לגמרי הקטע "שפוך חמתך על הגויים". תיקונים נוספים נעשו כדי להבהיר שליהודים אין טענה כלשהי כלפי השלטונות. למשל, בקטע הפותח במילים "והיא שעמדה לאבותינו" תוקן הנוסח ל"שבכל דור ודור היו עומדים עלינו לכלותינו" במקום "שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו", והמשפט "והקב"ה מצילנו מידם" שונה ל"והקב"ה הצילנו מידם", כמו גם משפטים נוספים שהייתה עשויה להשתמע מהם ביקורת על השלטון.

סדרו את ההגדות

לפניכם מספר הגדות מתקופות שונות. התאימו כל הגדה לתקופתה. 

הצצה לאוצרות הספרייה הלאומית
ערןםחע.png
רוסיה.jpg