הִיסטוֹריוֹם

רגע היסטורי למורים ולתלמידים

help.png
whatsapp.png
home-button.png
מי קובע מה לומדים?
היסטוריום מס' 1 |  02.09.2018 | כ"ב באלול תשע"ח

בשעה טובה נפתחה שנת הלימודים במערכת החינוך הישראלית. לפני מאה שנה בדיוק, כשהחל המנדט הבריטי על ארץ ישראל, נתקל היישוב העברי בדילמה: האם לממן את החינוך בכסף בריטי ולהסכים להיות מפוקח על ידו, או להיוותר עצמאי? תכנית הלימודים של מערכת החינוך הבריטית הייתה יצור כלאיים משונה: התכנית הייתה עות'מאנית, הסילבוס היה צרפתי וספרי הלימוד הגיעו ממצרים. המוסדות הציוניים החליטו לוותר על המימון וליצור מערכת חינוך עצמאית, נפרדת מזו של התושבים הערבים. ומה למדו בבתי הספר העבריים? הדגישו את ערכי הציונות וחשיבות התנ"ך והקפידו על הכשרה חקלאית של חלוצי הארץ העתידיים.

החזרה ללימודים - הצצה לאוצרות הספרייה הלאומית
נעליים.png
שלום כתה א.jpg