הִיסטוֹריוֹם

רגע היסטורי למורים ולתלמידים

בחירות 1959 ואירועי ואדי סאליב
help.png
whatsapp.png
home-button.png
היסטוריום מס' 29 | 01.04.2019 | כ"ה באדר ב' תשע"ט

אירועי ואדי סאליב היו סדרת הפגנות ומהומות שהתרחשו ביולי 1959במחאה על קיפוח ואפליה על רקע עדתי. האירועים אמנם הכניסו את הנושא העדתי לסדר היום הציבורי, אולם הייתה להם השפעה מוגבלת על הבחירות לכנסת ה-4 שנערכו בנובמבר באותה שנה. גיבור המאורעות, דוד בן הרוש, הקים בעודו בכלא את מפלגת "ליכוד יוצאי צפון אפריקה", אך היו חסרים לו 1200 קולות כדי להיבחר לכנסת. ניסיונות כושלים נוספים של בני עדות המזרח להיכנס לכנסת במפלגה עצמאית היו של "מפלגה לאומית ספרדית, עדות מזרח ובלתי מפלגתיים" בראשות אבנר חי שאקי (שהיה חבר בוועדה שבדקה טענות על קיפוח מזרחים בהרכב המועצה הדתית של ירושלים), לימים ח"כ ושר מטעם המפד"ל וכן של "איחוד לאומי מיסודם של ספרדים ובני עדות מזרח" בראשות יליד מצרים שלמה כהן-צידון, לימים חבר כנסת מטעם מפלגת גח"ל.

הצצה לאוצרות הספרייה הלאומית
מה עשינו.png
מפאי וזרע.png